Spring naar content

ADVIES GESPREK AANVRAGEN

 

Wij adviseren u graag bij geur- en emissieproblemen. Omdat elke vraag anders is, willen we graag persoonlijk contact met u hebben, zodat we alle details zorgvuldig kunnen doornemen.

Vul uw gegevens in en een van onze specialisten nemen contact met u op om een afspraak te maken:

  Home / Privacy verklaring

  PRIVACYVERKLARING
  AEC Systems respecteert de privacy van de bezoekers van deze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze websitebezoekers leggen wij hierna uit wat wij doen met uw persoonsgegevens.

  Het verzamelen van gegevens
  Gegevens die u invult via het contactformulier worden verzameld door AEC Systems. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers die gebruik maken van onze diensten en of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Zakelijk e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Plaats
  De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden gebruikt door AEC Systems voor contactmomenten via e-mail of telefonisch met u.

   

  Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  Op grond van de wet AVG heeft u recht op inzage en rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@aecsystems.nl
  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Ter bescherming van uw privacy kunt u uw pasfoto, Burgerservicenummer/paspoortnummer en alle nummers op de kopie zwart maken.
  Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig worden verlengd met 2 maanden.

  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van diegene(n) oplevert. AEC Systems is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
  De door AEC Systems verzamelde gegevens worden niet langer dan strikt nodig is gebruikt en bewaard om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

  In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die AEC Systems heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

  Externe organisaties
  AEC Systems is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

  Verantwoordelijkheden
  AEC Systems is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen of hacks op internet. U bent zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
  AEC Systems geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  AEC Systems kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
  AEC Systems is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet of vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
  Indien AEC Systems betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, zijn wij gerechtigd alle schade die wij dientengevolge lijden en nog zullen lijden op u te verhalen.

  Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, op uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, kunt u zich afmelden voor cookies. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  - Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
  - Google Analytics (analytische cookies)
  - Adobe (analytische cookies)
  - Google Adwords (tracking cookie)

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kunt u kijken op www.veiliginternetten.nl en www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

  Beeldmateriaal en aangeboden producten
  Aan het beeldmateriaal op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

  Contact
  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot de afdeling Marketing, marketing@aecsystems.nl

  Toepasselijk recht
  Op deze verklaring is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van AEC Systems is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.